?

Log in

Oct. 17th, 2010

Ngắn

Ngắn.

Tung hỏa mù.
Read more...Collapse )

Trần duyên _ Đọa Thiên

Trần duyên
Tác giả: Đọa Thiên
Thể loại: đam mỹ, cổ trang, ngắn, BE, nước lọc =D


Read more...Collapse )

Aug. 22nd, 2010

Khất cái hoàng đế _Chương 3

Khất cái hoàng đế


Tác giả: Đọa Thiên
Dịch: QT


Chương 3

Read more...Collapse )

Jun. 22nd, 2010

Khất cái hoàng đế _Chương 2

Khất cái hoàng đế


Tác giả: Đọa Thiên
Dịch: QT


Chương 2

Read more...Collapse )

May. 22nd, 2010

Khất cái hoàng đế _Chương 1

Khất cái hoàng đế


Tác giả: Đọa Thiên
Dịch: QT


Warning: truyện này xôi thịt hơi bị ngập mặt, yêu cầu phụ nữ có thai và trẻ em dưới 12 tuổi cân nhắc kỹ trước khi sử dụng.


Chương 1

Read more...Collapse )

May. 17th, 2010

Khất cái hoàng đế _ Giới thiệu & Mục Lục

Khất cái hoàng đế

Tác giả: Đọa Thiên
Dịch: QT Edit: Clone già
Thể loại:
đam mỹ, cường thụ nhược công (bon chen: bựa thụ bựa công), 1X1
Độ dài:
10 chương, đã kết thúc.
Tiến độ dịch: hên xui tùy hứng, đảm bảo tiến độ của truyện chính :”|

 
Read more...Collapse )